Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Ngày ấy chúa cất tiếng gọi khắp nơi
Lm. Thành Tâm - Lm. Trần Sỹ Tín
MP3
Vào Thánh Điện – Lm. TT.
Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Chúa là chúa tể càn khôn
Thành Tâm
UTube
Về Nhà Chúa
Han hoan tien vao den thanh Chua Troi
Vong Sinh
UTube