Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Ta Ra Về
Thánh lễ đã hết chúng con ra về
Kim Long
Thanh Tâm Giesu Vua
Gie-su! Chung con toi day sap minh. Chan thanh dang chua
Hoai Duc
UTube