Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Phó Thác Cậy Trông.
Bôn ba nơi trần thế nhưng con vẫn trông lên trời
Nguyễn Mộng Huỳnh
UTube
Phút Giao Thừa
Đoàn con dâng phút giây giao thừa. Hợp hoan vang khúc ca xuân hồng.
Nguyễn Duy & Vũ Mộng Thơ
UTube