Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Này Ngài đã đến
Này Ngài đã đến đem Tin Mừng cho người trần thế
Ngọc Linh
UTube
Khi con về lòng tràn niềm vui. Khi con về tình yêu chan chứa. Đón tay nhau bước trong ân tình
Nguyễn Văn Trinh
MP3 UTube
Nhập Lễ Phục Sinh & Lễ Thang Thiên
Chúa chúng ta sống lại rồi ngự bên hữu chúa cha
Thành Tâm
UTube
Như Hát Miến
như hạt miến chịu nát tan thành tấm bánh trắng
Thành Tâm
UTube