Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người
Lm. Nguyễn Đức Dũng
MP3
Lời dâng
Từng là giọt mồ hôi,từng là giọt nước mắt
Lm. Văn Chi
UTube
Lời dâng
Dâng là dâng tấm bánh với tất cả tâm tình con
Vũ Đình Ân