Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Khẩn cầu 2
Chiều nắng tắt cánh mây trôi dạt phía xa
Trần Xuân Long
UTube