Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê - lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Hai Linh & Minh Châu
MP3 UTube
Hoan ca phục sinh
Cùng nhau ta hát khúc ca chan hòa
Hoàng Siêu
UTube
Hoan hô con vua Đa vít
Tay cầm nhành lá miệng luôn hát
Lm Mi Trầm
UTube