Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Chúa về trời
Hỡi người xứ Galile sao còn đứng mãi làm chi
Phanxico
UTube
CHÚA, NGÀI ĐÃ ĐẾN
Xua Ngai da den con song ngheo nan
Phanxico
UTube