Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Bài Ca đức Mến
Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa
Lm Thành tâm
UTube