Nguyện xin Hồng Ân của Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống trên tất cả mọi người trong và ngoài giáo xứ trong năm mới này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*