Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Đoàn con chung tiếng hoan ca khen Danh Đức Bà
Nhạc Ngoại Quốc - Lời Việt
MP3
Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê - lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Hai Linh & Minh Châu
MP3 UTube
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người
Lm. Nguyễn Đức Dũng
MP3
Lời dâng
Dâng là dâng tấm bánh với tất cả tâm tình con
Vũ Đình Ân
Khi con về lòng tràn niềm vui. Khi con về tình yêu chan chứa. Đón tay nhau bước trong ân tình
Nguyễn Văn Trinh
MP3 UTube
Ta Ra Về
Thánh lễ đã hết chúng con ra về
Kim Long
Ngày ấy chúa cất tiếng gọi khắp nơi
Lm. Thành Tâm - Lm. Trần Sỹ Tín
MP3