Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Khi con về lòng tràn niềm vui. Khi con về tình yêu chan chứa. Đón tay nhau bước trong ân tình
Nguyễn Văn Trinh
MP3 UTube
Phút Giao Thừa
Đoàn con dâng phút giây giao thừa. Hợp hoan vang khúc ca xuân hồng.
Nguyễn Duy & Vũ Mộng Thơ
UTube