Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Bài Ca đức Mến
Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa
Lm Thành tâm
UTube
CHÚA, NGÀI ĐÃ ĐẾN
Xua Ngai da den con song ngheo nan
Phanxico
UTube