Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê - lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Hai Linh & Minh Châu
MP3 UTube
Này Ngài đã đến
Này Ngài đã đến đem Tin Mừng cho người trần thế
Ngọc Linh
UTube