Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Đoàn con chung tiếng hoan ca khen Danh Đức Bà
Nhạc Ngoại Quốc - Lời Việt
MP3
Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê - lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Hai Linh & Minh Châu
MP3 UTube