Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
CHÚA, NGÀI ĐÃ ĐẾN
Xua Ngai da den con song ngheo nan
Phanxico
UTube
Dâng lễ với Mẹ
Xưa trên núi Can vê Mẹ dâng con cứu đời
Nguyên Kha
UTube
Xin Ở Lại Với Con
Xin ở lại với con chúa ơi vì trời đã tối rồi
Hải Triều
UTube