Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Dâng lên Chúa
Tấm bánh này:bao lao nhọc cuộc đời dương thế
Hải Nguyễn
UTube
Giêsu ơi!
Thân con tự bông hoa thắm,nhờ nắng mưa
Lm. Minh Trý
UTube
Hoan hô con vua Đa vít
Tay cầm nhành lá miệng luôn hát
Lm Mi Trầm
UTube
Lời dâng
Từng là giọt mồ hôi,từng là giọt nước mắt
Lm. Văn Chi
UTube
Ta Ra Về
Thánh lễ đã hết chúng con ra về
Kim Long