Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Bài Ca đức Mến
Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa
Lm Thành tâm
UTube
Mẹ Vô Nhiễm
Lay me Maria Vo nhiem Nguyen Toi, xin me...
Huyền Linh
UTube