Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Chúa về trời
Hỡi người xứ Galile sao còn đứng mãi làm chi
Phanxico
UTube
Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê - lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Hai Linh & Minh Châu
MP3 UTube
Vào Thánh Điện – Lm. TT.
Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Chúa là chúa tể càn khôn
Thành Tâm
UTube
Về Nhà Chúa
Han hoan tien vao den thanh Chua Troi
Vong Sinh
UTube