Nguyện xin Hồng Ân của Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống trên tất cả mọi người trong và ngoài giáo xứ trong năm mới này!

Tên Bài Hát
Câu Đầu
Tác Giả
PDF
MP3 UTube
Our Lady of La Vang Miami